"When I use a word," Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, "it means just what I choose it to mean - neither more or less."

"The question is", said Alice, "whether you can make words mean so many different things".

Lewis Carroll, The Looking Glass

 

 

 

 

 

Nazywam się Agnieszka Janczak.

Od ponad 10 lat jestem tłumaczem. Pracuję z tekstami różnego typu – od umów, listów, instrukcji, po prace naukowe i artykuły do publikacji w czasopismach zagranicznych. Współpracuję z osobami prywatnymi i firmami, a także z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, z Politechniką Wrocławską, z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką. Najchętniej zajmuję się tekstami mówiącymi o nowych materiałach i badaniach, które znajdują zastosowanie praktyczne, przydatne człowiekowi i środowisku.

Od wielu lat uczę też angielskiego. Przygotowuję gimnazjalistów i licealistów do egzaminów końcowych, uczę także osoby dorosłe – zarówno od podstaw, jak i te chcące kontynuować naukę języka dla potrzeb zawodowych (przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego, komunikacja w pracy). Mam doświadczenie z zakresu Business English w informatyce, telekomunikacji, zarządzaniu, logistyce i medycynie. Uważam, że najskuteczniejszą formą nauki są lekcje indywidualne, które pozwalają na idealne dopasowanie treści nauczania i tempa nauki do potrzeb uczącego się, szybkie wychwycenie potrzeb, a także dają możliwość ciągłego używania języka podczas zajęć.